Kako savladati probleme psihosocijalnih rizika

Koji su faktori uspeha i kako savladati prepreke?

Većina evropskih kompanija još uvek nema ustanovljene procedure o postupanju sa stresom i ostalim psihosocijalnim rizicima na radnom mestu, uprkos sve većoj pretnji koju oni predstavljaju evropskim zaposlenima. Ovo stanje je ispitala Evropska agencija za bezbednost i zdravlje (EU-OSHA) i objavila u dva nova izveštaja, u kojima se razmatraju razlozi zbog kojih 74% evropskih privrednika još uvek nema ustanovljene procedure na koji način da postupaju po ovom pitanju, imajući u vidu da je 79% direktora u EU zabrinuto zbog problema stresa na radu, a 40% zbog šikaniranja i nasilja na radnom mestu.

Ovi izveštaji stižu u vreme kada se sve veći broj zaposlenih u Evropi žali na probleme u vezi sa stresom, a nedavna anketa je pokazala da 80% zaposlenih u EU očekuje da se nivo stresa poveća tokom sledećih pet godina. Zdravstveni problemi vezani za stres i ostale psihosocijalne rizike su dobro poznati, ali ipak mnogi evropski privrednici imaju teškoća kako da ih spreče.

Pokazatelji iz Evropske studije o novim rizicima i onima koji se tek pojavljuju u preduzećima (ESENER) govore da se samo 3% preduzeća bave psihosocijalnim rizicima na potpuno holistički i sistematski način, a 12% njih nije primenilo nijednu ključnu meru kako bi savladali problem psihosocijalnih rizika koji su bili predmet ove studije.

Izveštaji su se bavili faktorima koji bi mogli verovatno da pomognu privrednicima da uspešnije reše ova pitanja, uključujući zabrinutost samih zaposlenih i svest samih poslodavaca da je potrebno da ozbiljno shvate ovaj problem: trenutno se smatra da je nekih 50-60% svih izgubljenih radnih dana vezano za psihosocijalne rizike, dok se računa da se u EU na psihološke poremećaje potroši 240 milijardi evra godišnje. Poslodavci koji su svesni uske povezanosti između psihosocijalnih rizika i visoke stope odsustvovanja sa posla će vrlo verovatno uložiti ozbiljnije napore da bi savladali ove rizike.

U isto vreme, izveštaji prepoznaju prepreke na koje mnogi privrednici nailaze u pokušaju da savladaju pitanja psihosocijalnih rizika, uključujući i nedostatak tehničke podrške i uputstava, kao i nedostatak sredstava.

Ova dva izveštaja EU-OSHA, „Savladavanje problema psihosocijalnih rizika na radu“ i „Pokretačii prepreke u rešavanju pitanja psihosocijalnih rizika,“ nastavljaju se na ESENER studiju Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu. Ova obimna studija pruža uvid o tome kako rukovodioci i predstavnici zaposlenih sada rešavaju pitanja rizika po zdravlje i bezbednost na radnim mestima u Evropi, sa posebnim naglaskom na rastuću oblast psihosocijalnih rizika.

EU-OSHA će omogućiti praktične instrumente za rešavanje pitanja psihosocijalnih rizika u svojoj sledećoj kampanji Zdrava radna mesta, u 2014 -15. godini.

Savladavanje psihosocijalnih rizika na radu (pdf)

Pokretači i prepreke u rešavanju pitanja psihosocijalnog rizika (pdf)

Više o ovim i drugim istraživanjima možete pronaći na sajtu www.esener.eu.

Kontaktirajte nas

Sedište firme

ul. Beogradska br. 78
34 000 Kragujevac, Srbija

Poslovnica

Industrijska 7
34 000 Kragujevac, Srbija