Bezbednost & Zdravlje na Radu

Mi smo vaš partner u prevenciji povreda na radu.

Naš osnovni cilj je da radno mesto učinimo bezbednijim za rad.

Ovome smo 100% posvećeni i to najbolje radimo!

Usluge

KONSALTING

Stručna podrška i konsalting usluge iz oblasti bezbednosti na radu i radnih odnosa

IZRADA DOKUMENTACIJE

Izrada kompletne dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

EDUKACIJA I TRENING

Ojačajte svoje poslovanje kroz edukaciju i razvoj svojih zaposlenih

AUDITI I NADZOR

Izrada izveštaja sa snimanjem kompletnog stanja bezbednosti i zdravlja na radu

Treba vam savet? Zakažite konsultacije

Ulaganjem u bezbednost ulažete u budućnost svog poslovanja!

Naši klijenti su društveno odgovorne kompanije koje su prepoznale i shvataju da je ulaganje u bezbednost i zdravlje na radu ustvari ulaganje u svoje poslovanje.

Tomovic Co je preduzeće specijalizovano za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Mi smo profesionalni servis posvećen pružanju usluga za druge kompanije i ustanove. U pitanju je dugogodišnje iskustvo.

Imamo dragačiji, prepoznatljiviji pristup problemima koji mogu da zadese svakog poslodavca. Ključni faktor za naš uspeh je stalno inoviranje znanja i praćenje promena i aktuelnosti u zakonodavstvu kroz kontinuirani nastavak profesionalnog razvoja i usavršavanja.

Razumemo kompleksnost problema u ovoj oblasti i znamo kako porodične principe i vrednosti da spojimo sa najboljom bezbednosnom praksom.

Naši klijenti su društveno odgovorne kompanije koje su prepoznale i shvataju da je ulaganje u bezbednost i zdravlje na radu ustvari ulaganje u svoje poslovanje.

Tomovic Co je preduzeće specijalizovano za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Mi smo profesionalni servis posvećen pružanju usluga za druge kompanije i ustanove. U pitanju je dugogodišnje iskustvo.

Imamo dragačiji, prepoznatljiviji pristup problemima koji mogu da zadese svakog poslodavca. Ključni faktor za naš uspeh je stalno inoviranje znanja i praćenje promena i aktuelnosti u zakonodavstvu kroz kontinuirani nastavak profesionalnog razvoja i usavršavanja.

Razumemo kompleksnost problema u ovoj oblasti i znamo kako porodične principe i vrednosti da spojimo sa najboljom bezbednosnom praksom.

tu smo za vas

zadovoljnih klijenata

9

Preventivno i proaktivno

Precizno upravljanje sistemom bezbednosti i zdravlja na radu uz pomoć najboljih alata.
9

Fleksibilnost i kvalitet

Mi smo servis orijentisan i sposoban da odgovori u kratkom roku. Za klijente smo dostupni u bilo koje doba dana i noći.
9

Efikasno

Mi smo korisnički servis orijentisan i sposoban da odgovori u kratkom roku. Pozovite nas, daćemo Vam savet!
9

Iskusno

Bezbednost i zdravlje na radu je ono što najbolje znamo da radimo, u pitanju je iskustvo preko 30 godina.
9

Kvalitetno

Na najlakši i najjeftiniji način implementiramo najbolju bezbednosnu praksu.

ZAŠTO DA IZABERETE BAŠ NAS

U kratkom roku se odazivamo pozivu – vreme je novac

Vrlo smo dinamični i efikasni, najteže probleme rešavamo u najkraćem roku

Svojim kvalitetom smo prepoznatljivi, imamo dugogodišnje iskustvo

Odlična saradnja sa inspekcijskim organima

MI SMO DRUGAČIJI

Tomovic Com teži da se izdvoji iz gomile agencija i licenciranih kuća kojih je sve više i više. Mi smo mali, ali efikasni i veoma dobro organizovani sa posebno uspostavljenim sistemom rada.

Reference

Od malih do velikih preduzeća negujemo stručnost i prilagođen pristup vašem poslovanju

Preko 15 godina u igri

Nacionalno prepoznati u branši, godinama podržavamo razvoj i unapređenje sistema bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji. Kroz dugogodišnje aktivno učešće u Udruženju za bezbednost i zdravlje na radu Srbije radimo na podizanju svesti u ovoj oblasti.

Pozovite za savet:

034 63 53 466

Akt o proceni rizika

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac je dužan da donese Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje. Aktom poslodavac utvrđuje mere za otklanjanje rizika, odnosno njihovo smanjenje i sprečavanje radi poboljšanja bezbednosti i
zdravlja na radu.

Šta je Akt o proceni rizika?

Akt o proceni rizika jeste dokument koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

Ko je dužan da donese Akt o proceni rizika?

Bez obzira na registrovanu delatnost i broj zaposlenih svaki poslodavac je dužan da u pismenoj formi donese akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje.

Na osnovu čega se izrađuje Akt o proceni rizika?

Akt o proceni rizika zasniva se na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, na osnovu kojih se vrši procena rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenog.

Da li je potrebno raditi izmene Akta o proceni rizika?

Akt o proceni rizika podleže izmenama i dopunama prilikom stupanja na snagu novih propisa koji to nalažu, prilikom svake smrtne i teške povrede na radu, kao i na osnovu naloga inspektora.

Da li postoje kazne za nedonošenje ovog dokumenta?

Novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako u pismenoj formi ne donese akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i ne utvrdi način i mere za otklanjanje rizika, kao i kada ne izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.

Prijatelji sajta

Kontaktirajte nas

Sedište firme

ul. Beogradska br. 78
34 000 Kragujevac, Srbija

Poslovnica

Industrijska 7
34 000 Kragujevac, Srbija