Osam koraka za bezbednost i zdravlje građevinskih radnika

  • Poštovanje bezbednosti i zdravlja na radu kao kriterijuma pri odlučivanju o projektovanju i gradnji

Dobri standardi bezbednosti i zdravlja na radu pri izradi projekta su značajni za odlučivanje Investitora. U cenu gradnje objekta treba uračunati i izdatke vezane za primenu bezbednosti i zdravlja na radu. Cena gradnje objekta vezana je za primenu različitih standarda, ispoljavanje potreba Investitora, pouzdanost i stručnost. Slabo primenjeni standardi sa područja bezbednosti i zdravlja pri gradnji objekta ne prouzrukuju samo dodatne troškove već potkopava ugled izvođača radova.

Pri izboru izvođača moralo bi se poznavati:

  • iskustvo izvođača (referenca),
  • kako izvođač sprovodi bezbednost i zdravlje na radu (npr.strategija i postupci),
  • znanje i kvalifikovanost izvođača radova, kao i zaposlenih, poznavanje zakonskih propisa,
  • dosadašnje iskustvo na području bezbednosti i zdravlja na radu, broj nezgoda na radu, predviđene mere za nadzor, vođenje dnevnika na području bezbednosti i zdravlja na radu za izvođače i zaposlene,
  • sistem upravljanja bezbednosti i zdravlja na radu.obuka rukovodioca i radnika,
  • postupak izbora podizvođača,
  • članstvo u stručnim zadrugama, komorama ili poslodavačkim udruženjima;

 Da bi se zadovoljili unapred navedeni principi potrebno je iste sprovesti pri izboru projektanta, nadzornog organa i izvođača radova.

Poznavanje rizika u potupku projektovanja

Pri izradi projekta treba poznavati rizike pri gradnji i poznavanje načina kako ih otkloniti. Te opasnosti treba svesti na najamanju moguću meru.Treba poznavati prirodu materijala koji će biti upotrebljeni, kako ih upotrebiti na posebno visokim zgradama. Pri tome treba definisati kako upotrebiti montažne elemente koji se lako proizvode van gradilišta i obezbeđuju gradnju po višim standardima.

Pored toga projektant mora poznavati tehniku gradnje, upotrebu sredstava rada, transportnih sredstava i uopšte dispoziciju celog gradilišta. Samim tim smanjuju se rizik, a povećava učinak.

Naredite da se svi zaposleni dobro osposobe

Dobra osposobljenost zaposlenih ne obezbeđuje samo poboljšanje efekta rada već i dobro sprovođenje projektne dokumentacije.u ovaj postupak obuke moraju se uključiti i izvođači i nadzorni organi. Svi radnici se moraju osposobiti za bezbedan rad. Radnici moraju posedovati odgovarajuće kvalifikacije posebno na specijalističkim poslovima. Na nivou nacionalnih standarda ovo je potrebno sprovesti. Osposobljenje na radnom mestu specifično je za svako gradilište, i to ne samo kao pravi već i dragoceni način za poboljšanje standarda iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Ocenjivanje-procenjivanje svih rizika

Proceniti sve rizike, izloženost opasnim materijama i fizičkim štetnostima, kao što su buka i vibracije pri tome treba poštovati nacionalne standarde i zakone. Ocena rizika pri tome ne treba da sadrži samo procenu izloženosti radnika rizicima, već treba da sadrži i preporučljive mere.cilj je da ne dodđe do povreda ili oboljenja na radu.

Pri oceni rizika izvršiti analizu prisutnih opasnosti i pri tome stepen rizika i postojanost bezbednih mera. Rezultate ocene rizika treba uporediti sa najboljim primerima iz prakse. Ocena rizika je potrebna, da osigurate sebe, vaše radnike, druge radnike na gradilištu i druga lica.

Redovna kontrola rizika

Za ovu aktivnost treba naložiti da se sprovedu sve donete mere, da svi zaposleni poštuju postupke bezbednosti i zdravlja na radu. Po mogućnosti upotrebiti nacionalno priznati sistem.Treba zabeležiti sva osiguranja i dodatne mere na bazi izvršene procene.Ovu aktivnost treba definisati po redosledu i vremenu nadziranja.

U postupku obezbeđenja bezbednosti i zdravlja na radu uključiti sve

Na ovaj način se obezbeđuje potpuniji učinak svakog radnika, s tim se obezbeđuje viši standarad bezbednosti i zdravlja na radu, s tim u vezi se lako razmenjuju dobra praktična znanja. Pri ovoj aktivnosti poštovati zahteve iz nacionalnog zakonodavstva i obaveze konultovanja zapolsenih.

Usklađivanje procedura  bezbednosti i zdravlja na radu

Da bi se postigao najviši mogući standard bezbednosti i zdravlja na radu treba uključiti sistem za procenu rizika, uskladiti sisteme i postupke i pri tome obezbediti sudelovanje svih radnika koji deluju skupa i timski. Ovo je potrebno sprovesti kod realizacije velikih objekata koji angažuju veliki broj zapolsenih, a posebno kada je angažovano više izvođača radova.

Ocena učinka primenjenih mera iz oblasti  bezbednosti i zdravlja na radu

Na kraju, po završetku izgradnje objekta treba snimiti učinak jer se na primerima najbolje uči. Pri tome treba uključiti one koji su učestvovali u realizaciji projekta (projektante, nadzorni organ, rukovodioce radova i zaposlene).

Kontaktirajte nas

Sedište firme

ul. Beogradska br. 78
34 000 Kragujevac, Srbija

Poslovnica

Industrijska 7
34 000 Kragujevac, Srbija