Zaštita sluha bi trebalo da bude usmerena ka određenim poslovima(bučnim) i aktivnostima.  Ta sredstva bi trebalo da budu obezbeđena od strane poslodavca, za svakog radnika, koji je dnevno izložen buci većoj od 85 dB, ili koji će biti izložen maksimalnom nivou buke od 140 dB. Zaposleni mora koristiti datu opremu. Poslodavac se mora uveriti u to, da je kroz primenu zaštitnih sredstava, izloženost buci smanjena na prihvatljiv nivo i prihvatljivi nivo.

Važni faktori koji se uzimaju u obzir pri izboru i korišćenju zaštitnih sredstava, uključuju:

 • Tip zaštite, i mogućnosti koje pruža za tip posla koji se obavlja.
 • Redukcija buke koju zaštitnik pruža, uključujući i svakodnevne faktore, a da se pritom ne obezbedi i previše zaštite.
 • Kompatibilnost sa drugom zaštitnom opremom.
 • Obrazac za izloženost buci
 • Potreba za komunikacijom i registrovanjem upozoravajućih zvukova.
 • Faktori u okruženju-toplota, prašina, prljavština itd..
 • Troškovi održavanja i zamene.
 • Udobnost i lakoća nošenja
 • Medicinski poremećaji usled nošenja.

Upotreba lične zaštite sluha treba da se upravlja putem pružanja odgovarajućih informacija, instrukcija i treninga zaposlenih, nadzora i korišćenja odgovarajuće i tačno definisane razgraničene zone gde postoji zaštita sluha.

Veoma je važno da zaposleni razumeju rizik kojim mogu biti izloženi.  Kada se nalaze u sredinama gde je velika buka, poslodavac u najmanju ruku mora da im objasni da:

 • šta poslodavac preduzima radi kontrolisanja rizika i izloženosti;
 • gde i kako zaposleni mogu da koriste odgovarajuću zaštitu;
 • kako da se prijave oštećenja zaštite i opreme za kontrolu buke.
 • šta su njihove dužnosti kao elementa za kontrolu buke;
 • šta je potrebno da urade kako bi smanjili buku, recimo korišćenje zaštitnih sredstava i ostale opreme, kako tu opremu čuvati kasnije i gde je sve koristiti.
 • zdravstveni sistemi nadzora.

Ove informacije bi trebalo da budu date u pravcu tj. u smislu u kom će radnik razumeti o čemu se radi (na primer korišćenje jezika koji zaposleni razume).

Kako bi se utvrdile informacije, instrukcije i treninzi sproveli efikasno, potražiti podatke da se lična zaštitna sredstva koriste pravilno  i potpuno, da se oprema za kontrolu koristi pravilno kao i da se prate procedure za smanjenje buke.

Odabir mašina i alata

Poslodavci trebaju da pokažu pozitivnu politiku pri kupovnu koja se odnosi na to da se uzima u obzir buka prilikom odabira mašine.

Za mnoge vrste opreme, modeli su dizajnirani tako da budu manje bučni. Kada birate opremu za kupovinu ili iznajmljivanje, pored obezbeđivanja da je alat ili oprema generalno pogodna za posao, poslodavci bi trebalo da:

 • pitaju o mogućim nivoima buke za datu namenu;
 • proverite da je proizvođač buke predstavnik verovatnih nivoa buke za datu namenu;
 • koristiti informacije o buci kako bi se uporedile mašine pre donošenja odluke o izboru;
 • tražiti upozorenja u uputstvu kako bi se videlo da li pojedini alati ili mašine imaju mogućnost da izazovu  veliku buku;
 • biti svesni da čak i tamo gde proizvođači izjavljuju da njihovi alati i mašine proizvode manje od 70 dB, nivo može ponekad biti mnogo veći na vašem radnom mestu.