Transport na radnom mestu

U Srbiji svake godine mnogo ljudi izgubi život, a još više zadobije ozbiljne povrede u nezgodama vezanim za transport na radnom mestu. Nezgode se obično dešavaju kada osobu udari ili pregazi vozilo kao što je viljuškar, traktor, automobil, kamion, kombi, oprema za održavanje lokacije. Menadžeri, radnici, čak i građani mogu biti izloženi riziku pri kretanju vozila, bilo da se radi o radnom mestu, supermarketu, stovarištu, magacinu, sportskom terenu ili okviru postrojenja na kom se obavlja opšta proizvodnja.

Postupanjem po dole navedenim jednostavnim, ali nezaobilaznim koracima, umanjićete rizike vezane za transport bilo kog tipa, koji se obavlja na vašem radnom mestu.

Korak 1 – Procena rizika na radnom mestu

Za početak, identifikujte opasnosti koje su u vezi sa aktivnostima vozila. Ove aktivnosti  se mogu odnositi na pristizanje ili odlazak vozila, kretanje vozila po lokaciji, utovar ili istovar robe. Opasnosti se mogu odnositi na sledeće – vozilo je udarilo ili pregazilo osobu:

  • vozilo je udarilo ili pregazilo osobu;
  • pad osobe sa vozila;
  • osobu su udarili predmeti koji padaju sa vozila; i
  • prevrtanje vozila;
  • Zatim, treba da procenite da li su rizici dovoljno stavljeni pod kontrolu, i , ako nisu, treba da razmotrite korake od 2 do 8.

Korak 2 – Mesto rada

Postarajte se da je organizacija saobraćaja takva da se vozila mogu odvojiti od pešaka kada je to izvodljivo. Gde je to moguće, ustanovite jednosmerne sisteme saobraćaja i jasno istaknite sredstva za obeležavanje kao što su smernice, znak prvenstva, znak zabrane prolaska, izbegavajte oštre ili slepe krivine na trasi koju vozila prelaze.

Korak 3 – Kretanje u rikverc

Pokušajte da eliminišete potrebu za kretanjem u rikverc. Gde to nije moguće, postarajte se da se primenjuje bezbedan sistem rada. Na primer, identifikujte i obeležite ‘zone za kretanje u rikverc’ tako da su očigledne, zabranite pešacima pristup ovim zonama, i postavite alarme upozorenje koje je lako čuti kao i svetlosnu signalizaciju na vozila. Postavite druga neophodna pomagala, kao što su ogledala ili kamere za posmatranje zadnjeg dela uz pomoć kojih vozač može videti vozilo sa svih strana. Ako lice navodi vozilo, postarajte se da to lice nosi odeću visoke vidljivosti, ne stoji iza vozila, koristi jasne standardizovane signale rukama i da ima ugašen mobilni telefon dok obavlja ovu aktivnost.Vozaču treba reći da zaustavi vozilo u slučaju da signalista imalo nestane sa vidika.

Korak 4 – Metode kontrole saobraćaja

Gde postoji mogućnost, primenjujte metode kontrole saobraćaja kao što su:

 

  • jasno obeležena mesta za prelazak pešaka;
  • ogledala na slepim uglovima;
  • ležeći policajci za smanjenje brzine vozila (naručito u blizini zone za prelazak pešaka) i
  • rampe za pešake (naručito na izlazima na saobraćajne pravce).

Postarajte se da vozači mogu imati dobru preglednost, postavljajući odledala, adekvatno osvetljenje, i razmotrite postavljanje drugih pomagala, kao što su reflektujuća stakla na zadnjim prozorima i sistem video nadzora. Vozače koji dolaze sa strane uvek upoznajte sa sistemom za upravljanje saobraćaja koji primenjujete.

 

Korak 5 – Utovar i istovar

Postarajte se da se roba utovara i istovara u zonama udaljenim od toka saobraćaja i pešaka. Tlo zone istovara/utovara treba da bude ravno, čvrsto i bez rupa. Sva vozila treba da imaju aktivirane kočnice i da budu osigurana tako da se ne mogu pokrenuti i time ugroziti bezbednost pri utovaru i istovaru. Nijedno vozilo se ne sme opteretiti preko svog kapaciteta ili preko zakonski utvrđene težine. Uvek treba da proverite patos vozila kako biste se uverili da je bezbedno za utovar. Teret treba da bude adekvatno pričvršćen i složen kako bi bio bezbedan za transport i kako ne bi skliznuo unapred u slučaju da vozač mora da iznenada zakoči. Obezbedite bezbedan sistem rada za utovar i istovar, kojim se jasno definišu uloge i odgovornosti vozača vozila i zaposlenih na mestu utovara/istovara.

Korak 6 – Vozila

Postarajte se da su vozila na vašem random mestu bezbedna i adekvatna za obavljanje posla za koji se korsite potvrdivši da imaju svetlosnu i zvučnu signalizaciju (sirene, svetla, reflektore, rikverc svetla), pojaseve za sedišta i opremu koja vozaču omogućava da vidi oko čitavog vozila. Postarajte se da postoje bezbeni sistemi rada za aktivnosti kao što su spajanje i razdvajanje prikolica, prekrivanje i otkrivanje tereta na vozilima, prilaz delovima na vrhu vozila, npr. rezervoarima za naftu i benzin.

Korak 7 – Vozači

Ustanovite pravilo po kom vozilima mogu upravljati samo osobe koje su obučene i nadležne. Obezbedite obuku za određeni posao i informacije o posebnim opasnostima. Razvijte program planiranja treninga koji će osvežiti znanje vozača i ostalih zaposlenih koji su uključeni u process transporta na radnom mestu. Proverite da li vaši vozači voze pažljivo, npr. da li koriste odgovarajuće pravce, da li voze u okviru ograničenja brzine, da li poštuju organičenja težine tereta, da li postupaju po pravilima određene lokacije, i ne provode prekomeran broj sati u vožnji.  Obezbedite odeću visoke vidljivosti za osobe koje rade u onim zonama  po kojima se kreću vozila.

Korak 8 – Parking

Postarajte se da su obezbeđene adekvatne parking  zone za potrebe svih vozila, npr. za privatna vozila zaposlenih, za automobile i vozila građana, i za vozila vezana za posao (kako ona koja su deo stalnih aktivnosti na lokaciji, tako i ona koja su tu privremeno). Ove zone treba da budu urađene po jasnom planu i treba da budu dovoljno prostrane za broj i vrstu vozila koja će ih koristiti. Sve parking zone na radnom mestu treba da budu pažljivo nadgeledane. Proverite da vozači vode računa pri parkiranju vozila, da koriste parking zone i da aktiviraju kočnice pre napuštanja vozila.

Kontaktirajte nas

Sedište firme

ul. Beogradska br. 78
34 000 Kragujevac, Srbija

Poslovnica

Industrijska 7
34 000 Kragujevac, Srbija