Bezbednost tokom upotrebe trakaste testere

Koje bezbednosne procedure bi trebalo sprovesti pri upotrebi trakaste testere?

 • Pobrinuti se da su svi zaštitni delovi na mestu i pravilno podešeni. Pobrinuti se da su svi točkovi ograđeni.
 • Podesiti visinu štitnika za sečivo, na oko 3 mm ili 1/8 inča iznad gornjeg dela materjala koji se seče.
 • Pobrinuti se da sečivo pravilno funkcioniše i da ide pravo ne dodirujući gornji i donji zaštitni kotur.
 • Obezbediti da je sečivo pod odgovarajućim naponom. Poželjna je trakasta testera sa automatskom kontrolom napona.
 • Koristiti sečiva trakaste testere koja su oštra, pravilno postavljena i sve u svemu odgovarajuća za posao (npr, nivo desnog zupca; oblik zupca; širina sečiva).
 • Držati materijal čvrsto i ravno na stolu kako bi sprečili prevrtanje materjala i približavanje prstiju oštrici. Ruke držati prislonjene uz sto.
 • Koristiti štap za uklanjanje isečenih komada sa oštrice testere ili kad su vam ruke blizu oštrice.
 • Praviti blage rezove pre nego što sečete nezgodne krivine pri detaljnom radu. Održavati pod oko trakaste testere čistim bez prepreka i nereda.
 • Držati mašinu pravilno podmazanu i servisiranu.
 • Obezbediti adekvatno svetlo za stolom mašine. Svetlost lampe sa fleksibilnim priključkom može da obezbedi potrebno osvetljenje.
 • Nositi zaštitne naočare, ili štitnik za lice (sa zaštitnim naočarima).
 • Nositi zaštitu za uši koja je odgovara visini i frekvenciji buke kojoj ste izloženi u području gde se vrši obrada drveta.
 • Nositi zaštitnu obuću kada je to potrebno.

Nikako:

 • Ne upotrebljavati previše sile kada prevlačite drvo ispod sečiva;
 • Ne vraćati materijal unazad od oštrice dok je ona u pokretu ukoliko se predmet zaglavi ili zastane;
 • Ne zaustavljati trakastu testeru guranjem predmeta po sredini ili sa strane oštrice odmah nakon što je mašina ugašena;
 • Ne uklanjati piljevinu ili prašinu sa stola testere rukom ili kompresovanim vazduhom. Koristite metlicu ili četku;
 • Ne ostavljati testeru koja radi bez nadzora. Isključiti napajanje i uveriti se da je mašina prestala sa radom pre nego što napustite područje.

Kontaktirajte nas

Sedište firme

ul. Beogradska br. 78
34 000 Kragujevac, Srbija

Poslovnica

Industrijska 7
34 000 Kragujevac, Srbija