Higijena u kuhinji

Mikrobi koji se nalaze u hrani mogu lako da se unište termičkom obradom i smrzavanjem. Kada im se omogući oni se vrlo lako razmnože po kuhinji i mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme preko kontaminacije.

Održavajte kuhinju čistom

Glavni cilj je da Vaše čišćenje bude efikasno. Pre svega napravite plan po kome će te da čistite kako bi kuhinja i sva oprema u njoj bila propisno čista.
Sve površine u kuhinji bi trebalo da se čiste pre i posle pripremanja hrane. Neka vam cilj bude da sve bude maksimalno čisto.
Sirovo meso, živina, riba i ostala sirova hrana može lako da bude prenosilac zaraza. Posle obrade i pripreme hrane obavezno operite ruke, posuđe i radne površine pre nego što krenete da pripremate drugu hranu.
Vaš plan čišćenja treba da obuhvati čišćenje površina na kojima se vrši priprema hrane. Upamtite da dobro treba da se očisti i pod i gornji delovi.

Pranje

Posuđe, oruđe i daske za sečenje mogu da postanu plodno tlo za razmnožavanje bakterija ako se ne operu odmah po korišćenju. Kada perete morate da upamtite:
Što topliju vodu koristite to je bolje
Vruća voda ubija većinu klica. Kada koristite mašinu za pranje ili perete ručno koristite što topliju vodu/što je moguće duže.
Kada koristite mašinu za pranje:
Uvek izaberite cikluse sa što toplijom vodom. Koristite preporučenu količinu soli i deterdženta za efikasno čišćenje. Proverite da li je filter na mašini za pranje čist i da li voda može slobodno da dotiče.
Kada vršite ručno pranje:
Obavezno nosite rukavice koje će zaštititi Vaše ruke od vruće vode i deterdženta. Redovno menjajte vodu, a ispiranje vršite sa toplom i čistom vodom. Ovime će se obezbediti bolja čistoća i lakše sušenje.
Kada sušite:
Izbegavajte da za sušenje koristite kuhinjske krpe jer one mogu biti izvor kontaminacije. Uvek koristite suve i čiste krpe. Gde je moguće koristite raspoložive krpe ili papirne ubruse za sušenje.

Sredstva za čišćenje

Razlikujte deterdžente od sredstava za dezinfekciju:
Deterdženti obuhvataju sredstva za pranje. Ova sredstva se rastvaraju i razgrađuju ulja, masnoće i prljavštinu.
Dezinfekciona sredstva obuhvataju izbeljivače koji služe za ubijanje klica. Ova sredstva koristite pažljivo jer mogu da sadrže jake hemikalije.
Anti-bakterijska sredstva su vrsta dezinfekcionog sredstva koja služe za ubijanje klica i često se nalaze u obliku spreja.
Uvek postupajte prema uputstvima kada koristite sredstva za čišćenje. Dezinfekciona i anti-bakterijska sredstva nemaju potpun efekat ukoliko se ne koriste prema uputstvu.
Površine se prvo čiste deterdžentom da bi se uklonile masnoće i prljavština. Dezinfekciona i anti-bakterijska sredstva se zatim koriste kako bi ubila preostale klice. Uvek koristite različite krpe ili sunđere za različita sredstva za čišćenje. Ukoliko je moguće koristite različite krpe kako bi se izbegla unakrsna kontaminacija. Ako koristite iste krpe više puta uverite se da su one oprane u vrućoj vodi sa sapunicom i da su onda dobro dezinfikovane, zatim dobro isprane i osušene pre ponovnog korišćenja.

Uklanjanje otpada

Obezbedite redovno pražnjenje kanti za otpatke. Obratite na ovo posebnu pažnju tokom letnjih meseci kada se klice zbog toplote mnogo brže razmnožavaju.
Koristite kante sa poklopcima i uvek koristite kese za smeće. Pre iznošenja kese uvek vežite kako bi ste izbegli prosipanje.
Kante čistite redovno sa toplom vodom i odgovarajućim deterdžentom. Koristite i dezinfekciona sredstva kako bi ste ubili preostale klice.

Kontrola štetočina

Oni mogu lako da prenesu opasne hemikalije na hranu i radne površine kao i da povećaju opasnost od požara ukoliko se koriste u blizini otvorenog plamena.
Ukoliko je problem ozbiljan i dođe do najezde bubašvaba, mrava ili drugih štetočina potražite pomoć profesionalaca. Broj lokalnog zavoda za zaštitu okoline i komercijalnih agencija za kontrolu štetočina mogu se naći u telefonskom imeniku.

Nikada ne koristite sprejeve sa aerosolima u kuhinji

Oni mogu lako da prenesu opasne hemikalije na hranu i radne površine kao i da povećaju opasnost od požara ukoliko se koriste u blizini otvorenog plamena.
Ukoliko je problem ozbiljan i dođe do najezde bubašvaba, mrava ili drugih štetočina potražite pomoć profesionalaca. Broj lokalnog zavoda za zaštitu okoline i komercijalnih agencija za kontrolu štetočina mogu se naći u telefonskom imeniku.

Kontaktirajte nas

Sedište firme

ul. Beogradska br. 78
34 000 Kragujevac, Srbija

Poslovnica

Industrijska 7
34 000 Kragujevac, Srbija