Blog

BALKAN-ELINYAE_Final-Poster_Auspices&LOGOS-ENL

Balkanski kongres bezbednosti i zdravlja na radu

Sa zadovoljstvom najavljujemo inicijativu Instituta za organizovanje Balkanskog kongresa bezbednosti i zdravlja na radu. Helenski institut za zdravlje i bezbednost na radu – ELINIAE organizuje prvi Balkanski kongres..
POSTUPANJU INSPEKTORA RAD U SKLADU SA ZAKONOM O PREKRŠAJIMA

Obaveštenje o ovlašćenjima i postupanju inspektora rad u skladu sa zakonom o prekršajima

Ovim putem želimo da Vas obavestimo da je inspekcija rad na osnovu čl.168. i 168. Zakona o prekršajima (Sl. glasnik RS br. 65/13, 13/2016, 98/2016 i 112/2022 godine), ovlašćena i u obavezi…

Dragoslav_Tomovic

Novi zakon o bezbednosti i zdravlja na radu

22.12.2023. RTK Gost emisije ‚‚Mozaik” bio je Dragoslav Tomović, koji je pričao o novim odredbama  Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu kao i o novim obavezama koje poslodavci imaju.

Stručno osposovljavanje zaposlenih za rukovanje opremom za rad

Prema članu 5. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad…

Povreda na radu - koje su obaveze poslodavca?

U ovom tekstu želimo da vas upoznamo i podsetimo na obaveze koje proističu sa nastankom povrede na radu zaposlenog. 

Zaštita sluha na radnom mestu

Zaštita sluha bi trebalo da bude usmerena ka određenim poslovima(bučnim) i aktivnostima. 

Bezbednost u radnom okruženju – utvrđivanje rizika

Prilikom utvrđivanja opasnosti potrebno je uspostaviti polazne tačke za procenu.

Smenski (noćni rad) i njegov uticaj na zdravlje

U 2007. godini Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) klasifikovala je promenu rada sa cirkadijskim poremećajem ili hronodisupcijom kao  kancerogenost za čoveka.

Procena rizika u građevinarstvu

Kontrole koje treba uvesti na pojedinačno gradilište i ko bi bio odgovoran za sprovođenje kontrola .

Transport na radnom mestu

U Srbiji svake godine mnogo ljudi izgubi život, a još više zadobije ozbiljne povrede u nezgodama vezanim za transport na radnom mestu.

Stres na radnom mestu

Najveći mogući stres koji je povezan sa radnim mestom jeste situacija da neko nema radnog mesta tj da nije zaposlen.

Ručna manipulacija teretom – opasni manuelni radni zadaci

Šta je opasni radni zadatak ručne manipulacije teretom i ko je izložen tom riziku?

Kako savladati probleme psihosocijalnih rizika

Koji su faktori uspeha i kako savladati prepreke?

Higijena u kuhinji

Mikrobi koji se nalaze u hrani mogu lako da se unište termičkom obradom i smrzavanjem. Kada im se omogući oni se vrlo lako razmnože po kuhinji i mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme preko kontaminacije.

Lična higijena – priprema hrane

Možda je iznenađujuće da mnogi profesionalci koji rade na pripremi hrane ne peru ruke posle korišćenja toaleta. Loša lična higijena kod profesionalaca koji rade na pripremi hrane može predstavljati izvor opasnosti za korisnike usluga, ali mnogi od njih i dalje nisu svesni opasnosti.

Armirački i betonski radovi i opasnosti pri njihovom izvođenju

Savremeni građevinski objekti grade se veoma visoki, te je zbog toga konstrukcija izložena velikim naprezanjima.

Jedan od osnovnih građevinskih materijala u građevinarstvu je armirani beton. Konstrukcija od armiranog betona mora da bude takvog svojstva da može da izdrži sile zatezanja i pritisaka. Iz tog razloga se građevinske konstrukcije, velikih gabarita, grade od armiranog betona.

Buka na radnom mestu

Buka je nepoželjan zvuk koji prelazi prosečnu vrednost od 90 dB u toku 8 sati dnevno. Buka nagriza male slušne ćelije u unutrašnjosti uveta, polako i postepeno, pa se teško može primetiti u ranim fazama. Ako je čovek stalno izložen buci (na primer na radnom mestu pored bučnih mašina), povremeno oštećenje, postepeno prelazi u trajno oštećenje sluha. Kada se sluh jednom ošteti, ne može se više povratiti. 

Osam koraka za bezbednost i zdravlje građevinskih radnika

Dobri standardi bezbednosti i zdravlja na radu pri izradi projekta su značajni za odlučivanje Investitora. U cenu gradnje objekta treba uračunati i izdatke vezane za primenu bezbednosti i zdravlja na radu. Cena gradnje objekta vezana je za primenu različitih standarda, ispoljavanje potreba Investitora, pouzdanost i stručnost. Slabo primenjeni standardi sa područja bezbednosti i zdravlja pri gradnji objekta ne prouzrukuju samo dodatne troškove već potkopava ugled izvođača radova.

Zdravstveni efekti azbesta i mere zaštite

Azbest može da bude sadržan u različitim proizvodima. Ukoliko se vlakna mogu osloboditi, dolazi do opasnosti usled inhalacije azbestnih vlakana.  Mikroskopska vlakna se mogu nataložiti u plućima i ostati i po nekoliko godina, i mogu uzrokovati bolest mnogo godina, obično nekoliko decenija kasnije.

Bezbednost u zatvorenim prostorima

Procena treba da uzme u obzir najmanje sledeće:

  • Prirodu i opasnosti u ograničenom prostoru;
  • Rad koji je potrebno da se uradi, uključujući potrebu za ulazak u ograničeni prostor;
  • Izbor metoda rada kojim se može obaviti posao;
  • Uključene opasnosti  i povezane rizike sa izabranom stvarnom metodom i opremom koja je predložena za korišćenje;

Bezbednost tokom upotrebe trakaste testere

Koje bezbednosne procedure bi trebalo sprovesti pri upotrebi trakaste testere?

Profesionalne dermatoze

Profesionalne kožne bolesti ubrajaju se među najčešća profesionalna obolenja.

Uzroci im mogu biti:

  1. hemijski agensi (različite organske i neorganske supstance, npr. kiseline i soli, metali, ugljovodonici, ulja),
  2. fizički faktori (toplota hladnoća, različite vrste zračenja),
  3. biološki faktori životinjskog (insekti, gljivice, virusi, bakterije) i biljnog (smole, prašina drveća, cveće) porekla.

18 načina kako Vas kancelarija ubija

Ako neprekidno provodite sate na poslu, pod stresom ste jer to ide u paketu sa vašim poslom, znajte da Vas takvo poslovno okruženje ubija mnogo brže nego što mislite.Pored stresa uzrokovanog tesnim krajnjim rokovima, mnoge stvari koje radite svakodnevno na poslu Vas uništavaju.

Definicija povreda

Povreda (trauma) je nasilno oštećenje tela (zdravlja), izazvano isključivo dejstvom spoljašnjih faktora, za razliku od oboljenja, kao prirodnog oštećenja zdravlja, koje se razvija spontano, pod uticajem kako spoljašnjih (egzogenih), tako i unutrašnjih (endogenih) činilaca.

bzrPRO - savremeno softversko rešenjo – put ka efikasnom upravljanju bezbednošću i zdravljem na radu

Uvođenje novih softverskih alata u poslovanje Vaš biznis će učiniti konkurentijim na tržištu.

Kontaktirajte nas

Sedište firme

ul. Beogradska br. 78
34 000 Kragujevac, Srbija

Poslovnica

Industrijska 7
34 000 Kragujevac, Srbija