Bezbednost u zatvorenim prostorima

Procena treba da uzme u obzir najmanje sledeće:

 • Prirodu i opasnosti u ograničenom prostoru;
 • Rad koji je potrebno da se uradi, uključujući potrebu za ulazak u ograničeni prostor;
 • Izbor metoda rada kojim se može obaviti posao;
 • Uključene opasnosti  i povezane rizike sa izabranom stvarnom metodom i opremom koja je predložena za korišćenje;
 • Procedure reagovanja u vanrednim okolnostima;
 • Odgovorne osobe za izvođenje radova.

Identifikacija opasnosti

Najčešće opasnosti koje se javljaju  u zatvorenom prostoru su:

 • Nivo kiseonika ispod 19,5 (gušenje);
 • Nivo kiseonika iznad 23,5 %(požar i eksplozija)
 • Otrovni gasovi, pare itd. stvoreni od materijala u prostoru ili od rada koji se obavlja u prostoru, npr. zavarivanje;
 • Pokretna oprema, delovi;

Mere za sprečavanje opasnosti

Čišćenje zatvorenog prostora

 • Sprečavanje statičkog elektriciteta i korišćenje opreme koja ne varniči
 • Praćenje temperature
 • Zaštita disajnih organa
 • Bezbednosni pojas

Obezbediti

 • Uređaje za komunikaciju
 • Obuke zaposlenih i procene kompetentnosti

Pravilno definisanje

 • Procedura za vanredne situacije
 • Opreme za spasavanje
 • Identifikacija osoba za ulazak u ograničeni prostor
 • Lice za pripravnost
 • Obezbediti da je pisana dozvola za ulazak uvek dopunjena odgovarajućim osobljem radi identifikacije opasnosti i praćenja ko je ušao i izašao iz ograničenog prostora, praćenje kretanja itd.
 • Izolovani ili metodi rada na daljinu

Proverite opremu pre upotrebe

 • Pažljivo skladištite
 • Obuka i procena
 • Koristite opremu za mehaničko podizanje, vezivanje itd.
 • Uvek posedujte brojeve za vanredne situacije na raspolaganju kao i procedure rada za spašavanje.

Nakon završenog rada

 • Ukloni svu opremu i alate iz ograničenog prostora
 • Napustite prostor i zatvorite vrata/poklopac itd.
 • Ponovo uključite sve izvore energije, uklonite zaključavanje ako je potrebno
 • Uklonite zaštitnu opremu i dekontaminirajte ako je potrebno
 • Upakujte i uskladištite svu opremu
 • Uklonite oznake, prepreke i uređaje za kontrolu saobraćaja
 • Otkažite Dozvolu za ulazak u ograničeni prostor
 • Ostavite za sobom mesto rada u sigurnom i bezbednom stanju

Kontaktirajte nas

Sedište firme

ul. Beogradska br. 78
34 000 Kragujevac, Srbija

Poslovnica

Industrijska 7
34 000 Kragujevac, Srbija